venerdì 13 aprile 2012

bisera .. a Mammujadabisera (a Mammujada)

De alinu friscu e tenereddu
una manu chi  pustis t'at   frommadu
S’inzegn’ umanu e un’  iscalpeddu 
sa  fromma como chi a tie  an dadu
de malmuthone  tue  su faeddu
in Mammujada   naschida pro fadu
inie ,  ti  ch' an   mutidu  bisera
cuas sa cara, che su sol' a sera.

Ses  simbulu  de tristu e allegria
Ballos pesados  a carrasegare
Ses  un’ antigu contu de maja
ch'  issogadore  chilcat de  ligare
Niedda   passas  tue in donzi bia
A zocos de campanas  su sonare
Brincas pesante  a  sant’ Antoni  ‘e fogos   
In bidda tua e poi  totu sos logos.

Nessun commento:

Posta un commento