mercoledì 1 febbraio 2012

.. 'ue sa bestia est menz' e cristianu

…  ‘ue sa bestia  est menz’ e cristianu

Si custu est su mundu chi vivimus
menzus  chi  fogu nos  che leet totu,
niune nd’ est a mancu ca  est notu
finas si   unu prammu no bidimus.
Atreche crisi ..semus mortos e totu,
semus ienas chi  totu consumimus,
ma de  mal’ e sa terra chi  l’ischimus
faghimus finta de no l’aer connotu.

Ponimus fatu a sos canes d’isterzu
chi  naran  “ sa vida est sempre gai”,
chie  no l’azetat passat sos guai
e finit   in furcazos a s’irferzu.
Santos no b’ at  pro chie   no  at  ‘idu mai
lugh’ e su sole in su mundu terzu,
Deus meu aite,  as fatu cust’ ischerzu
de permitter  un’ ilferru diai.

No b’at isetu  de frimmare  sa fine
de dies  chi  naschen  su manzanu,
s’umanidade  at leadu  pianu
sa vid’ a giogu  e  a seriu  macchine.
Mente malaida in su corpus sanu
atatu  ‘e  avididade  est  s’omine,
penso chi  tando  pius nudda cumbine
‘ue sa  bestia  est menz’ e cristianu.

Nessun commento:

Posta un commento