lunedì 20 febbraio 2012

..'entos de travuntana


‘entos de travuntana…

Patada ,  de su passad’ ammentu
chie de te nde faghet  mestieri,
atere  olat  in conca su penseri
chilchende  antigos sonos in su ‘entu.
De  vida sempr’ istada cossizeri
a tie in sa mirada sempr’ atentu,
chilco in tegus  sa frina ‘e sa calura
cando su fritu  intro ‘e coro addurat.

‘Entos  de travuntana  e de Caddura
ispintos  dae sas  chimas de  Limbara,
intran  in Baidu e atin sa friscura
dae sant’ Ainzu  in  su Soziu s’imbarat.
In cust’ ijerru  fritu,  meda durat
ilfritende sas   manos, pes  e cara,
ma  su foghile b’est in su cuzolu:
pro me  calura e de coro cossolu.

Sas rimas fatas pro ti decantare
aggiunghen pagu  a su chi ses istada,
dae su chi ses,  sempr’ ap’ a leare
sa forza pro sas alas in pesada.
De cuss’ ispinta chi mi faghet ‘olare
pro  t’ider dae altu   reposada,
dae subr’ e sedda  falan sos terighinos
che lagrimas  ch’ ilfunden ojos mios..

Nessun commento:

Posta un commento