sabato 4 febbraio 2012

Ribot
Ribot

Pro totu  in sa terra  ses su re
De s’arcu de triunfu pariginu
Balente caddu  aju  ingresinu
Alu  forte est  s’ammentu e te
Tue Ribot, de s’ippica divinu
A terra no toccaias su pé
Sos avversarios ti naraian “aisè-
No mi lasses..istami vicinu”

Sas  menzus pistas  tue as onoradu
Sette sas boltas  tue ‘inchidore
Mai segundu . sempr’ imperadore
E gai imbatidu ti ses retiradu.
Poi fizos tuos s’ an fatu onore
Mai niune però t’at superadu
samben anzenu e su semenadu
ti dan  s’ammentu de primu fiore Nessun commento:

Posta un commento