domenica 5 gennaio 2014

totu chepare


Totu chepare … 

A manca .. totu mancat dae su fundu
A dresta .. mancat solo chi l’ arrestan
su centru.. in gabinetto che los betan
Su grillu gighet chigulas in tundu
Sos sardos malunidos alu restan
Zuighes ponimus a guvernare
E gai totu nos an interrare….
Chie pius de totu est vicinu
Aculzu est sa manu ‘e su bechinu.

Nessun commento:

Posta un commento