sabato 25 gennaio 2014

s' eremitaS’ eremita

Si fio naschidu in sa foresta
Aio fatu una palafita
Pro cantu est su tempus chi mi restat
Inie passend’ ora che eremita
Chena connoscher sas dies de festa
E de dulches ingordos mancu fita
De sonos e de nuscos arestes
Tio campare e sa pedde a beste.

Sa cumpantzia non diat mancare
Chena fagher seberu de sa ratza
Putzones mi nde dian ischidare
Cantende e asendemi sa fatza
Sas feras e sirvones su giogare
Non lassan ca non timen sa catza
Totu sos animales sun bennidos
Cuntentos d’ esser istados cumpridos

Sas piantas, fiores e frutos
Mi faghen siat domo che giardinu
Coglio solu sos ramos chi sun rutos
E azendo unu fogu continu
Gai de note a ojos allutos
Bido abbitadores pius vicinu
Su cucu, su mazone e sa tonca
E sas bijones chi m’ enin a conca.

Nessun commento:

Posta un commento