mercoledì 1 gennaio 2014

forte che chercu e tenneru che frassu
Forte che chercu e tenneru che frassu…..

Postu su primu passu
como anda inue bat bisonzu;
Lealu a su rassu
chi custu mundu nostru at isconzu;
Donzi bicu o zassu
de gridos dolorosos testimonzu;
Cumpone su fragassu
e torra – nos unu destinu aconzu.
Sias tempus naschidorzu
forte che chercu e tenneru che frassu.

Nessun commento:

Posta un commento