lunedì 6 gennaio 2014

S’ ebifania donzi festa che leat dae ‘ia

S’ ebifania  donzi festa che leat dae ‘ia

Una betzita .. istanote  presente
At fatu  bisita a sos tres res
Chin  d’ un’ iscobalzola..issos a pe’
Bennidos dae sos regnos d’ oriente
Donzunu  batit  calchi cosa ‘e se
In fatu de  cuss’ istella lughente
Oro, incensu e  mirra unghente
Pro  istrinare  su noeddu re

It’ est tando chi atit sa befana
Intro cussa calzeta de ferritu?
Forzis  calura a chie patit fritu
E paghe e chie  sa gherra b’ hana?
pro  malos, cantat    sonos de atitu
Ponzenzelos a miria ‘e travuntana
Dat sulenu a chie  de bonu at gana
Comente sos tres res chin su pupitu.

Ocannu puru  a festas finidas
bi restat  su chi prima s’ est fatu
S’ isconzat su presepiu  e s’ arvure

 ammentu  ‘e bonu proe  chi nos  duret.
de s’ arbure  muntenimus  su ratu
pro  dare alu sighidu ateras  bidas. 
Nessun commento:

Posta un commento