venerdì 10 gennaio 2014

43 banderas

Barantatres banderas

Barantatres banderas
Bogadas  a sa festa
De sant’ amparadora de Patada
Pro  votos e isperas
Fatas  e totu restan
Pro  Iss’ e ateros santos tituladas
Impare a sos Cadderis
In Bitti già che ferin
Pro  antigu  votu a  sa Meraculada
Brocadu est in bellesa
Promissa  ch’ est  de s’ animu richesa 


  

Nessun commento:

Posta un commento