venerdì 31 gennaio 2014

sabiesa

sabiesa

De pedras  si nde faghet dimora
Segura cando est bene cumposta
Su tempus  chi li dat sa risposta
Passat .. ma ritza restat ancora.

Si non si faddit dae intr’ a fora
At  a coglire sa bona proposta
D’ esser  pesada  chin sa pedra tosta
Et esser  de  s’ anima defensora

Sa lughe sos ateros elementos
Ant a chilcare de fagher abbitu
Carpire  intr’ e domo sas fainas

Pro la render  derutas moderinas

Comente    pannos  amparan su fritu
Muntenet  atesu sos iscalmentos


Nessun commento:

Posta un commento