venerdì 23 dicembre 2011

AUGURIOS, SALUDU E FADU ERETU...


Augurios, saludu e fadu eretu

Augurios bos fato a modu meu
porrendebos sa manu  in bon’ isetu,
a totu  s’auguriu chi Deu
bos diat saludu, serenu e fadu eretu.
A  Isse pessade  chen’ anneu
e a su Fizu   chi nos  at in affetu ,
totu cantos nos gighet in sa mente
siat  ateu,  oburu siat credente.

Nessun commento:

Posta un commento