mercoledì 30 novembre 2011

Bosa


Bosa

Bosa est una bella zitadina
Posta  a faca  de su riu mannu
Temo li naran, bi pioet onz’annu
Lassan pioer  abba  russa e fina.
Poi cantada l’at  poeta mannu:
Murenu Merchiorre  li cumbina
In otada, bator’ o  terzina
de  cumprimentos chi li faghen dannu.
De cussu mastru chi logu at unoradu
Chin  su rimare sou  e sa presentzia
Devides cumprendere in passientzia
Su disaogu chi l’at riservadu.
Ca’  tota  cussa manna penitentzia
In art’ e poesia at furriadu
Sos ojos suos sa lughe an oscuradu
Ma s’est atzesa in  coro e intelligentzia.

Nessun commento:

Posta un commento