domenica 27 aprile 2014

feminas sardas (dipinto di Ielmo Cara)

Feminas sardas

Feminas, mamas de Sardigna fizas
Ch’ istades  s’ orizonte isperiende
Cantas  sun sas isperas, pius de mizas
Gai  pregadorias  si sun alcende
Comente  faghides  chin  cussas trizas
Chilcades  de  l’ istare remonzende
Sos  pilos pius  canos  e  sufeltos

Sut’ e  cussos allegros sun imbeltos.

Nessun commento:

Posta un commento