sabato 15 febbraio 2014

su donu
su  donu

Ite cheres chi siat s’ abbandonu
De custa terra .. si non su caminu
A congruu de su mannu donu
bidu prima atesu e poi vicinu
siat in fadu malu o pius bonu
sempre s’ istudat cussu lumicinu
sa lughe de sa vida sempr’ atzesa
dae sa naschidura a sa betzesa.

cando paret chi siat a cumprimentu
chilcat  ateras  bias  pro  illongare
illussos  sun  parizos mamentos

de  poder  torrare a sos ammentos
bene est bene.. de la poder amare
siat  in gosu che in su patimentu.

Nessun commento:

Posta un commento