mercoledì 14 maggio 2014

s' ischiduS’  ischidu..
^^^^^^^
A s’ iscultore  innanti a su Mosè
Deit   giudisciu unu  picapedreri
Nende chi nare fit che su paneri
A parrer sou .. manchelelì  Vostè!!
Umile..  ma de  grascias inzegneri
Su  Mastru chena  li narrer “pelchè”:
pro  finta faghet  gai de l’aconzare
manera  de  presumu  iscobiare.


Nessun commento:

Posta un commento